ABVAKABO FNV

Postbode wordt uitgekleed

Donderdagochtend heeft TNT Post bekend gemaakt de plannen voor het schrappen van 11.000 banen uit te voeren en de organisatie flink te versoberen. ABVAKABO FNV is verbijsterd over het doemscenario dat TNT schetst en over de timing van de aankondiging. De vakbonden zijn nog bezig met een onderzoek naar alternatieven voor de grootschalige reorganisaties. TNT had eerder aangegeven medewerking te willen verlenen.

Vandaag hebben de medewerkers in het personeelsblad kunnen lezen wat de plannen zijn van TNT. Peter Wiechmann, onderhandelaar ABVAKABO FNV, is zwaar teleurgesteld: "De baan van postbode wordt als het aan TNT ligt, uitgekleed tot de allerhoogst noodzakelijke werkzaamheden. De timing van dit nieuws is bovendien erg ongelukkig, omdat we nog volop met het onderzoek bezig zijn. Onbegrijpelijk dat TNT niet eerst de uitkomsten afwacht. Dit nieuws, op de valreep van de zomervakantie, zorgt voor enorme onrust en woede bij de medewerkers. Zeker omdat nog onduidelijk is wie en welke functies het precies betreft."

Dat TNT grootschalig wilde reorganiseren was al geruime tijd duidelijk. In maart kwamen de bonden en TNT tot het principeakkoord waarin in ruil voor een inkomensdaling, een garantie tegen gedwongen ontslagen werd opgenomen. Dit akkoord werd door de leden weggestemd. TNT had toen al aangegeven over te willen gaan tot de grootschalige reorganisaties. Het bedrijf heeft de bonden daarna echter laten weten medewerking te verlenen aan een onderzoek door de gezamenlijke postbonden (BVPP, CNV Publieke Zaak en ABVAKABO FNV) naar alternatieven om zonder gedwongen ontslagen en verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor de huidige medewerkers tot een oplossing te komen. De postbonden zouden begin september met dit onderzoek klaar zijn.