Gemeente Den Haag

Stimuleringspakket gemeente en bouwbranche bestrijdt crisis woningbouw

De gemeente Den Haag heeft in overleg met partners in de woningmarkt, zoals corporaties, ontwikkelaars en makelaars, een stimuleringspakket ontwikkeld om de huidige recessie in de woningproductie te lijf te gaan.

Het pakket heeft tot doel de start van een aantal woningbouwprojecten te stimuleren door ondermeer het aanpassen van de gemeentelijke grondprijzen aan de marktomstandigheden, door het gefaseerd aankopen van grond mogelijk te maken en door grond in erfpacht uit te geven. Voor de geselecteerde bouwprojecten wordt bovendien de verkoop gestimuleerd met extra garanties en subsidies voor de koper.

Het stimuleringspakket bestaat uit vijftien maatregelen die op belangrijke projecten in de stad kunnen worden toegepast. Het betreft projecten waarvan in 2009 of 2010 de bouw start. De maatregelen kunnen deels door de gemeente en deels door de marktpartijen genomen worden. Het pakket vloeit voort uit de algemene gemeentelijke crisisaanpak, zoals het college die in februari van dit jaar vaststelde.

Vraag- en aanbodzijde
Wat betreft het stimuleren van de bouwproductie bevat het pakket ondermeer maatregelen om de gemeentelijke grondprijzen aan te passen aan de huidige marktomstandigheden, om de investeringsrisicos van ontwikkelaars te verkleinen door fasering en gunstigere timing van hun grondaankoop en om, waar dat een versnellend effect kan hebben, grote bouwprojecten op te knippen in meerdere kleine projecten. Kopers van woningen in geselecteerde projecten geeft het stimuleringspakket een steun in de rug met onder andere een garantie op de compensatie van dubbele woonlasten voor een bepaalde periode en een inruilgarantie van ontwikkelaars op de te verkopen woning. Bovendien wordt de bestaande gemeentelijke koperssubsidie van 10.000 in grotere delen van de stad ingezet.

Stichting Promotie Wonen Den Haag
Onderdeel van de maatregelen is ook om Den Haag gezamenlijk steviger neer te zetten als aantrekkelijke woonstad.
Daartoe wordt vandaag nog de Stichting Promotie Wonen Den Haag formeel opgericht.
De Stichting, waarin een groot aantal marktpartijen zijn vertegenwoordigd, gaat een meerjarige woonpromotiecampagne opzetten.