Stadsdeel Westerpark Amsterdam---

Definitief ontwerp natuurspeeltuin goedgekeurd

2 juli 2009
Persbericht
Het db van stadsdeel Westerpark heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor een natuurspeeltuin in het Westerpark. Het ontwerp is in samenspraak met kinderen van de omliggende basisscholen tot stand gekomen. De natuur- speeltuin komt te liggen tussen begraafplaats Sint Barbara en het spoorwegemplacement en voorziet in de behoefte aan avontuurlijke en educatieve spelmogelijkheden.

In de speeltuin komen speeltoestellen, boomstammen en loopbruggen. Ook krijgt de speeltuin een coördinator/beheerder die op het terrein zit. De beheerder gaat zich bezighouden met o.a. het educatieve aanbod van de speeltuin en zorgt voor het beheer. De speeltuin moet een bruisende, laagdrempelige sociale pleisterplaats worden waar kinderen en hun ouders spelenderwijs door beleving en actie de natuur kunnen ontdekken. Bovendien moet de speeltuin bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen.

De verwachting is dat er medio oktober wordt gestart met de aanleg van de speeltuin. Begin 2010 is de speeltuin af.

---