Gemeente Waterland

02 juli 2009

Bijeenkomst veteranen

Vrijdag 19 juni ontving het gemeentebestuur voor de tweede keer de in de gemeente Waterland woonachtige veteranen. De gemeente vindt het belangrijk om naast de landelijke veteranendag, die elk jaar op de laatste zaterdag van juni in Den Haag plaatsvindt, ook plaatselijk aandacht aan de veteranen te schenken. Op deze wijze brengt het gemeentebestuur waardering voor onze plaatselijke veteranen tot uitdrukking en kunnen de veteranen met elkaar kennismaken en contacten leggen. De gemeente heeft dan ook besloten om elk jaar een dergelijke bijeenkomst te houden.

In onze gemeente wonen volgens opgaaf van het Veteraneninstituut op dit moment 77 veteranen. Deze personen hebben onder andere gediend in Nederlands-Indië (eind jaren veertig), Korea (begin jaren vijftig), Nieuw-Guinea (rond 1960), Libanon (rond 1980) en vanaf 1990 tot heden op diverse andere plaatsen in de wereld, zoals de Balkan (Bosnië), in Cambodja, Irak, Rwanda en Afghanistan.

In zijn welkomstwoord benadrukte burgemeester E.F. Jongmans het belang van het leggen van contact tussen de veteranen onderling. Ook de heer J.T. Aldewereld, die diende in Nederlands-Indië (nu Indonesië) en Korea, ging hier tijdens de bijeenkomst op in en liet aan de hand van een wereldkaart zien hoe de veteranen van toen per boot vanuit Nederland naar Nederlands-Indië werden vervoerd. Eind juni 2010 organiseert de gemeente weer een bijeenkomst voor de in Waterland wonende veteranen.

---