Landelijke Studenten Vakbond


LSVb vreest torenhoog collegegeld tweede studie

pers | 01-07-2009

Utrecht - Minister Plasterk (PvdA) staat samen met de Tweede Kamer op het punt om het wettelijk collegegeld voor de tweede studie af te schaffen. Dit is onderdeel van wetsvoorstel versterking besturing, de wijziging van de wet op het hoger onderwijs en wetenschap (WHW), waarover morgenavond in de Kamer wordt gestemd. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vreest dat de coalitiepartijen de minister steunen in het afschaffen van het wettelijk collegegeld voor de tweede studie. Dit heeft grote financiële gevolgen voor studenten die in de toekomst twee opleidingen na elkaar willen volgen. Volgens de LSVb schaadt het voorstel de kenniseconomie en is het in strijd met de doelstellingen van het kabinet om in te zetten op excellentie in het hoger onderwijs.

In de nieuwe wet staat dat hogescholen en universiteiten niet meer gebonden zijn aan het wettelijk collegegeld van 1620 euro per jaar als de student al een diploma heeft behaald. Aan studenten die al eerder een bachelor of master hebben behaald kan het instellingscollegegeld worden gevraagd. Dit varieert per instelling tussen de vijf- en dertigduizend euro per jaar.

Opvallend is dat in de meerjarenafspraken tussen de instellingen en het ministerie staat dat tien procent van de studenten meer dan het standaardprogramma moeten gaan volgen. Voorzitter van de LSVb Gerard Oosterwijk: "Excellentie betekent niet alleen University Colleges en Honours Classes, er bestaat al veel excellentie in het huidige hoger onderwijs, bijvoorbeeld door het volgen van twee studies. De minister ontmoedigt dit en verliest zo een grote groep topstudenten die verbanden kunnen leggen tussen verschillende vakgebieden." Ook vreest de LSVb dat strategisch gedrag onder studenten, die hun afstuderen uitstellen tot het behalen van het tweede diploma, het studierendement zal verslechteren.

De LSVb roept op om de petitie tegen het plan op www.stopplasterk.nl te tekenen. Dit initiatief van onder andere de LSVb en de jongerenorganisaties van het CDA (CDJA) en PvdA (JS) heeft in een paar dagen tijd al meer dan 2000 handtekeningen opgeleverd. Oosterwijk: "Iedereen met een gezond verstand ziet dat dit plan slecht is voor de kenniseconomie. Nederland heeft behoefte aan breed opgeleide excellente studenten en het doen van twee studies leidt hiertoe."