Gemeente Venray


02 juli 2009

Oud-Venraynaar koninklijk onderscheiden

Waarnemend loco-burgemeester Twan Jansen heeft op woensdag 1 juli 2009 een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de uit Venray afkomstige broeder Hermano Santiago (Sjaak Billekens). Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Broeder Santiago werkt al meer dan een halve eeuw in Centraal-Amerika en is als missionaris actief geweest in Nicaragua, Guatemala en El Salvador.

Hij heeft al die jaren jonge gezinnen begeleid en kinderen opgevangen. De Venrayse broeder zorgde dat de kinderen naar school gingen en dat ze geen drugs gingen gebruiken. Dat deed hij soms met gevaar voor eigen leven in landen die door burgeroorlogen en guerrillastrijders onveilig werden gemaakt.

Momenteel is broeder Santiago vier weken in Nederland om met zijn familie en vrienden zijn 80ste verjaardag te vieren. Op 17 juli vertrekt hij weer. Hij hoopt dan te worden overgeplaatst naar Guatemala, maar het liefst naar El Salvador, waar hij wat rustiger aan wil gaan doen.

Zijn bijna 55-jarige inzet voor de burgers en met name de kinderen in Centraal-Amerika is nu bekroond met het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. De daarbij behorende versierselen werden hem tijdens de viering van zijn verjaardag in restaurant "de Beejekurf" uitgereikt.