Wageningen Universiteit en Researchcentrum sneuvelt in crisis Middelgrote landbouw sneuvelt in crisis

2 jul 2009

Het aantal kleine landbouwbedrijven is sinds 1995 ongeveer gelijk gebleven, het aantal grote bedrijven is gestegen, omdat schaalvergroting nog altijd de dominante trend is. De groep daartussen, de middelgrote land- en tuinbouwbedrijven, kalft af. Dat concludeert het LEI van Wageningen UR in het Landbouw-economisch Bericht 2009. Snelle groeiers die veel hebben geïnvesteerd, komen door de economische crisis in financieringsproblemen.

âDe marges zijn smal, zeker in de intensieve veehouderij en de tuinbouwâ, zegt onderzoeker ir. Petra Berkhout van het LEI. âEn de milieu- en grondstofkosten zijn hoog. De bedrijven moeten dus veel omzet draaien om een inkomen te halen.â Dat lukt grote bedrijven. kleine bedrijven vullen het boereninkomen aan met een baantje buitenshuis of met inkomen uit verbredingsactiviteiten zoals natuurbeheer of zorg of recreatie op de boerderij. Daardoor blijft het aandeel kleine bedrijven de laatste jaren gelijk en daalt het aantal middelgrote bedrijven relatief het snelst.

Het afgelopen jaar was geen vetpot voor de land- en tuinbouw; zestig procent van de bedrijven verdiende minder dan 25 duizend euro bruto, slechts vier procent van de bedrijven verdiende meer dan een ton. De lage prijzen, hoge kosten en voor sommige sectoren de afname van de vraag door de economische crisis, waren de belangrijkste oorzaken van de lage inkomens.

Interen
Bedrijven met veel eigen vermogen â vooral melkveehouders en akkerbouwers â kunnen in zoân slecht jaar interen op hun vermogen, bedrijven met hoge investerings- en schuldenlasten â met name in de tuinbouw â kunnen dat niet. Het aantal bedrijven in de tuinbouw nam vorig jaar met bijna acht procent af. De bloembollensector, jarenlang een van de best verdienende sectoren, maakte vorig jaar verlies door het wegvallen van de export. âAlle exportsectoren hebben het nu heel moeilijkâ, zegt Berkhout. âOok bij relatief luxe producten als zuivel en vlees stagneert de vraag op de wereldmarkt. Overigens lijken recente handelscijfers te duiden op een kentering, de handel zit weer in de liftâ

Melkveehouders
Vanuit dit perspectief deden de melkveehouders het zo slecht nog niet, vindt Berkhout. âZe verdienden gemiddeld 35.000 euro bruto vorig jaar. Dat is natuurlijk een forse daling ten opzichte van 2007, toen ze 65.000 verdienden, maar ze zitten iets boven modaal.â De best renderende sectoren vorig jaar waren de zetmeelaardappelbedrijven (49.000), de boomkwekers (45.000) en de fruitbedrijven (35.000).

Berkhout ziet een groot dilemma in de huidige ontwikkeling van de land- en tuinbouw. âAan de ene kant moeten bedrijven investeren om bij te blijven op het gebied van innovatie en milieubeleid. Maar investeren maakt je kwetsbaar in economisch moeilijke tijden, zeker als je maar één product maakt. Het is wachten op de goede jaren die gaan komen. Dat is het moment om te sparen, maar ja, je wilt ook investeren. De hamvraag voor de ondernemers is: hoe groot moet je worden?â / Albert Sikkema

Bovenstaand bericht is geproduceerd door de redactie van Resource, het weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Meer informatie bij Pers- en wetenschapsvoorlichting van Wageningen UR, e-mail: pers.communicatie@wur of bij de redactie van Resource, e-mail: resource@wur.nl. Zie archief op http://www.resource-online.nl.