Wageningen Universiteit en Researchcentrum Windenergie

2 jul 2009
Nummer: N

Wageningen UR slaat de duurzame weg in en heeft besloten vanaf 2011 volledig over te schakelen op windenergie. Een belangrijk argument voor die keuze is dat Wageningen UR zelf windmolens bezit. Een opportunistische keuze, vindt prof. R. Leemans, Milieusysteemanalyse, Wageningen Universiteit: âWUR moet zelf nieuwe technologieën ontwikkelenâ

âWindenergie is als kortetermijnoplossing prima, maar voor de lange termijn zou de WUR op eigen technologieën, zoals biogas, moeten omschakelen. Overschakelen op groene energie zonder je ook te richten op energiebesparing en energie-efficiënte is het paard achter de wagen spannen. Er zou daarom ook veel meer aandacht moeten komen voor energiezuinige, of nog liever, energieneutrale gebouwen.

Energiezuinig
Helaas worden de beschikbare technologieën nog maar weinig toegepast. Ik heb zelf een energiezuinig huis laten bouwen. Het is groter dan een gemiddeld Nederlands huis, maar zoân dertig procent zuiniger met energie. Daarnaast is het woongenot veel hoger. Met deze zomerse warmte is het huis aangenaam koel. De bouw van het tweede onderwijsgebouw is een uitgelezen kans voor de WUR een energieneutraal bouwwerk neer te zetten. We zouden zo een voortrekkersrol kunnen spelen. De bouwkosten zijn weliswaar hoger en de kosten voor het Rijk zullen dus hoger uitvallen, maar daar staat tegenover dat de energiekosten voor de WUR nihil zullen zijn. Om dit te realiseren moeten we dus de financiering anders inrichten.

Het zou van visie getuigen als de WUR het onderzoek naar eigen groene energievormen zou ondersteunen door de ontwikkeling van nieuwe technologieën te stimuleren en direct toe te passen. Demonstratieprojecten dus. Ik denk dan aan afvalwaterstof, een technologie die bij Milieutechnologie wordt ontwikkeld, maar ook methaangas gewonnen uit vuilnisbelten en getijdenenergie zijn goede kandidaten. Je slaat zo twee vliegen in een klap: je test, demonstreert en promoot je eigen onderzoek en je bespaart op je energiekosten.â / HW

Bovenstaand bericht is geproduceerd door de redactie van Resource, het weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Meer informatie bij Pers- en wetenschapsvoorlichting van Wageningen UR, e-mail: pers.communicatie@wur of bij de redactie van Resource, e-mail: resource@wur.nl. Zie archief op http://www.resource-online.nl.