Friese waterschappen

over

Wetterskip draagt bunker Koehoal over

donderdag, 2 juli 2009
Een educatie- en documentatiecentrum, dat is wat stichting `Bunker Koehoal' voor ogen heeft met de bunker op de zeedijk ten noorden van Tzummarum. Het waterschap wilde de bunker afbreken vanwege de slechte bouwkundige staat en onveiligheid voor passanten. Het bestuur van de Stichting `Bunker Koehoal' kwam met een interessant voorstel voor de `oude' bunker. Daarom hebben Wetterskip en de stichting samen een overeenkomst opgesteld en ondertekend. De bunker is op 2 juli symbolisch overgedragen aan de stichting.

De stichting wil het toekomstige educatie- en documentatiecentrum ongeveer zes maal per jaar open stellen. De stichting is nog op zoek naar de nodige subsidies voor financiering van de restauratie. Het waterschap schenkt de gereserveerde sloopkosten, 5.000 euro, in ieder geval aan de stichting.

Het gebouw blijft sober en wordt niet veranderd of uitgebreid. De bunker krijgt wel zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter. Wetterskip Fryslân heeft als voorwaarde gesteld dat de verbouw van de bunker geen risico's oplevert voor de zeedijk. Ook toekomstige dijkversterkingswerkzaamheden moeten mogelijk blijven. Het waterschap blijft ook eigenaar van de grond.

Het bestuur van de stichting `Bunker Koehoal' vindt de bunker waardevol vanwege haar culturele waarde voor het erfgoed in Noordwest-Fryslân. Ook de emotie en de beleving van streekbewoners zijn belangrijke argumenten geweest om de bunker te behouden. Het gebouw is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt. Het is geen monumentaal pand, maar wel als markant aan te merken omdat het gebouw volledig apart staat en half in de dijk is gebouwd.