Partij voor de Vrijheid (PVV)

Borghouts houdt bijbaan bij pensioensfonds ABP - Kamervragen donderdag 02 juli 2009
Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het nieuws dat de Commissaris van de Koningin Harry Borghouts zijn bijbaan wil houden bij het pensioenfonds ABP.


1.
Bent u bekend met het bericht dat de Commissaris van de Koningin Harry Borghouts zijn bijbaan wil houden bij het pensioenfonds ABP en klopt dit?*


2.
Klopt het dat de heer Borghouts in de media heeft gezegd dat hij deze bijbaan zou opzeggen?* Zo ja, kunt u aangeven welke redenen de heer Borghouts heeft gehad om op dit besluit terug te komen?


3.
Wat vindt u van het feit dat de heer Borghouts, ondanks dat hij beloofde te gaan kijken naar zijn vele bijbanen en daarmee zijn positie als Commissaris van de Koningin veilig stelde, maar vier bijbanen neerlegt en er welgeteld zeven overhoudt?


4.
Welke van de overgebleven bijbanen worden betaald en hoeveel salaris krijgt de heer Borghouts hiervoor?


5.
Deelt u de mening dat de heer Borghouts zijn werkzaamheden voor het pensioenfonds ABP alsnog met onmiddellijke ingang moet beëindigen? Zo neen, waarom niet?


* Haarlems Dagblad - Borghouts houdt bijbaan bij pensioensfonds ABP
* RTLZ - Borghouts blijft maar vertrekt bij ABP