Sociaal-Economische Raad2 juli 2009
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) wordt ondergebracht bij de SER. Dat blijkt uit de reactie van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het advies dat de SER op 15 mei jl. hierover uitbracht. De minister volgt daarmee het SER-advies.

Op dit moment fungeert de CKA onder verantwoordelijkheid van het ministerie van SZW. De minister vindt aanstellingskeuringen een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Hij vindt het daarom een goede zaak dat de commissie bij de SER wordt onderbracht. Minister Donner gaat in zijn reactie op het SER-advies ook in op de gewenste samenstelling van de commissie. Hij benadrukt het belang van voldoende onafhankelijke medische en juridische deskundigheid binnen de commissie. Daarnaast zullen in de nieuwe commissie de centrale organisaties van ondernemers en werkgevers elk een commissielid voordragen. In de huidige CKA zitten alleen artsen en juristen. De minister verklaart zich in zijn reactie bereid de activiteiten van de SER-commissie te (blijven) financieren.