Stadsdeel ZuiderAmstel Amsterdam


Stadsdeelraad geeft groen licht voor realisatie wooncentrum oude stadsdeelkantoor

02-juli-2009

De stadsdeelraad van Zuideramstel heeft vrijwel voltallig groen licht gegeven om over te gaan tot realisatie van een wooncentrum in het oude stadsdeelkantoor aan het President Kenndyplantsoen.

In het wooncentrum zullen 66 voormalig dak- en thuislozen komen te wonen die in hun laatste behandelfase zitten en daarna klaar zijn om weer zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij.

Maatschappelijke bestemming
Met het groene licht van de stadsdeelraad kan het stadsdeel nu aan de gang met het zogenaamde projectbesluit wat het mogelijk maakt om van de kantoorbestemming die nu nog op het pand rust een maatschappelijke bestemming te maken. Deze procedure duurt een jaar.

Na dat jaar kan woningbouwcorporatie De Key, de corporatie die het pand gekocht heeft, aan de slag met de verbouw. Het Leger des Heils zal na de verbouw haar intrek in het pand nemen en de dak- en thuislozen gaan begeleiden.

Het oude stadsdeelkantoor aan het President Kennedyplantsoen Het oude stadsdeelkantoor aan het President Kennedyplantsoen