Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


02 jul 2009

Taskforce presenteert `Plan van Aanpak Mensenhandel'

De voorzitter van de Taskforce Aanpak Mensenhandel bood op 1 juli 2009 het rapport `Plan van Aanpak Mensenhandel' aan de minister van Justitie aan. De Taskforce heeft tien maatregelen opgesteld, die variëren van toezicht op de prostitutiesector tot het verbeteren van bewustzijn dat er mogelijk sprake is van mensenhandel.

Eerste resultaten
De taskforce heeft inmiddels zijn eerste resultaten geboekt. Zo is er een visiedocument opgesteld over de taakverdeling tussen gemeenten en politie op het gebied van het toezicht en handhaving in de prostitutiesector, want er blijkt grote behoefte aan duidelijkheid over deze taakverdeling.

Een goede informatie-uitwisseling is eveneens van essentieel belang voor de aanpak van mensenhandel. Daarom heeft de taskforce een `toolkit` laten ontwikkelen. De toolkit betreft een pakket aan instrumenten en documenten waarmee iedere dienst of instantie die met signalen van mensenhandel in aanraking komt, kan nagaan op welke wijze signalen van mensenhandel geregistreerd mogen worden en wanneer en onder welke voorwaarden signalen kunnen worden uitgewisseld met andere diensten.

Daarnaast heeft de taskforce er hard aan getrokken om de opvang van slachtoffers van mensenhandel goed te regelen. Binnenkort kan er gestart worden met de pilot voor een categorale opvang van slachtoffers. De verwachting is dat eind juli er een overeenkomst zal worden gesloten met de uitvoerende instellingen en dat in september dan de eerste 50 opvangplaatsen voor zowel mannen, vrouwen als minderjarigen beschikbaar zijn.

Taskforce
De Taskforce Aanpak Mensenhandel is begin 2008 ingesteld door de minister en staatssecretaris van Justitie. De Task Force bestaat uit: Herman Bolhaar (hoofdofficier van Justitie Amsterdam), Corine Dettmeijer-Vermeulen (Nationaal Rapporteur Mensenhandel) Ruud Bik (korpschef van het KLPD), Aleid Wolfsen (burgemeester Utrecht), Jantine Kriens (wethouder/locoburgemeester Rotterdam), Piet Bruinooge (burgemeester Alkmaar), Henk Naves (President rechtbank Breda) en André Peperkoorn (KMAR). Daarnaast zitten er in de Task Force ook vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken, VWS, SWZ en BZK.

Taken en werkwijze
De Taskforce Aanpak Mensenhandel heeft als taak knelpunten bij de aanpak van mensenhandel te signaleren en oplossingen aan te dragen. De Taskforce stelt zich daarnaast tot doel het initiëren van beleidsmaatregelen en het volgen van enkele concrete mensenhandelzaken in zogeheten proeftuinen.