Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kamerbrief inzake stand van zaken met betrekking tot het project NY400

02-07-2009 | Kamerstuk | Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zeer geachte Voorzitter,

In vervolg op eerdere brieven aan uw Kamer (laatstelijk brief d.d. 28 januari 2009, 31700 V. nr 79) bericht ik u hierbij over de stand van zaken met betrekking tot het project NY400.

NY400 markeert, zoals u bekend, vierhonderd jaar ononderbroken betrekkingen en vriendschap tussen Nederland en Amerika. De viering biedt de gelegenheid aandacht te besteden aan het verleden, heden en toekomst van de banden tussen Nederland en de Verenigde Staten. De activiteiten in het kader van NY400 hebben tot doel de samenwerking tussen Nederland en de VS in de 21e eeuw te intensiveren en inhoudelijk te verdiepen. Daartoe is een gevarieerd programma samengesteld, dat zowel in Nederland als in New York plaats vindt. Over het algemene programma voor het gehele jaar 2009 bent u op 28 januari jl. geinformeerd.

Dit NY400-jaar staat, naast ondermeer een aantal commemoratieve evenementen, nadrukkelijk in het teken van onze toekomstige wederzijdse belangen en van het begin van de volgende 400 jaar partnerschap. Gedeelde waarden als vrijheid, verdraagzaamheid en gelijke kansen vormen daarbij de basis voor een hechte samenwerking. Veel aandacht zal worden gegeven aan de Nederlandse expertise en innovatie-kracht op het gebied van agro-industrie, creatieve industrie, financiën, milieu, waterbeheer, cultuur.

Een permanent symbool van de gedeelde geschiedenis en toekomst vormt het New Amsterdam Pavillion. Dit door Ben van Berkel ontworpen paviljoen in Battery Park in het zuiden van Manhattan, zal worden onthuld op een plein dat vanaf dit jaar New Amsterdam Plein heet.

Na de lancering van het programma lag in het eerste half jaar het accent op activiteiten in Nederland met als zwaartepunt de week "New York Nights, New York Days" van 1-6 april jl. in Amsterdam. De evenementen in het tweede half jaar beginnen in New York met het vuurwerk op Onafhankelijkheidsdag (4 juli), geheel in het teken van de "Quadricentennial".

In de week van 8-13 september is de aandacht wederom gericht op New York met een rijk geschakeerd programma onder de naam "NY400: Holland on the Hudson". 400 jaar geleden kwam in precies deze periode Henry Hudson met zijn VOC-schip de Halve Maen bij het eiland Mannahatta aan. Het programma voor deze week vindt u op de website www.ny400.nl. Op deze website en op de engelstalige website www.ny400.org vindt u steeds het actuele nieuws en de laatste wijzigingen in het programma voor de maand september en de rest van het NY400-jaar.

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Frans Timmermans

* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl