Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 5. Juli

Boek: samen scholen in een prachtwijk


01-07-2009

Minister Van de Laan ontving dinsdag 30 juni 2009 het eerste exemplaar van "Samen scholen in een prachtwijk, talentontwikkeling tussen 0 en 12: lessen en ervaringen uit Rotterdam Crooswijk". Michel de Visser van de gemeente Rotterdam en een van de schrijvers, overhandigde het boek.

Het boek gaat over opgroeiende kinderen in Rotterdam Crooswijk. In het boek komt onder meer de brede school en de verlengde schooldag aan bod, de ondersteuning van ouders en de aandacht voor de lichamelijke en geestelijke 'fitheid' van de kinderen. Het boek biedt theoretische achtergronden op het gebied van de brede school. Het boek is geschreven door drie Crooswijkse basisschooldirecteuren: Peeter Bekker, Piet Koster en Gerard Kreugel en deelgemeentebestuurder Michel de Visser.

overhandiging boek

Meer informatie:

'Samen scholen in een prachtwijk', uitgeverij SWP.