Vereniging Eigen Huis

Stimuleringsmaatregelen energiebesparing per 1 juli ingegaan

De volgende vier stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing zijn per 1 juli 2009 van kracht geworden:
1. Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen 2. Subsidieregeling Isolatieglas
3. Verlaging BTW naar 6% voor isolatiewerkzaamheden 4. Energiebesparingskrediet

Tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkadviezen Er is een tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkadviezen ingesteld. De ingangsdatum hiervan is 1 juli 2009 en de regeling loopt 31 december 2010 af. De hoogte van de subsidie is maximaal ⬠200,- (inclusief BTW). De maatwerkadviezen kosten gemiddeld tussen de ⬠150,- en ⬠350,-. Voor het verkrijgen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

* U bent eigenaar en bewoner van de woning.
* Het advies is opgesteld door een gecertificeerd adviseur.
* Het advies is afgegeven op of na 1 juli.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bewijsstukken aan te leveren:
* Kopie factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden op adres.

* Betalingsbewijs van factuur.

Voor meer informatie kunt u de website
www.senternovem.nl/maatwerkadvies raadplegen.

Subsidieregeling isolatieglas
Ook komt er een subsidieregeling voor isolatieglas. Deze regeling gaat weliswaar officieel in per 1 oktober 2009, maar het wordt mogelijk om de subsidie met terugwerkende kracht tot 1 juli aan te vragen. Voor het verkrijgen van deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:
* U bent eigenaar en bewoner van de woning
* Het gaat om woningen die voor 1995 zijn gebouwd
* Het isolatieglas moet zijn type HR++ 13mm en hoger.
* Het plaatsen van het glas moet na 1 juli zijn gedaan.

Om de subsidie te verkrijgen hoeft u alleen de aanschafbon te overleggen.

Verlaging BTW naar 6% voor isolatiewerkzaamheden De BTW voor vloer-, dak- en muurisolatie van woningen wordt verlaagd van 19% naar 6%. Het gaat hier om isolatie woningen die al minimaal 2 jaar in gebruik zijn. De maatregel heeft betrekking op de werkzaamheden (arbeidsloon) en niet op de levering van isolatiemateriaal, aldus de toelichting op de maatregel. Helemaal duidelijk is de toelichting hierover echter niet. Er wordt in de toelichting ook verwezen naar Europese regelgeving waarin materialen worden uitgezonderd die meer dan 50% vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten. Vereniging Eigen Huis heeft hierover verduidelijking gevraagd bij het ministerie van Financiën. Indien hier meer over bekend is, zullen wij u hierover berichten.

Energiebesparingskrediet
Het Rijk zal garant staan voor consumptieve kredieten ten behoeve van energiebesparende maatregelen in woningen. Deze garantstelling zorgt ervoor dat de rente van deze lening lager ligt dan een regulier consumptief krediet dat niet wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelen. Het krediet zal worden aangeboden door de banken.

Amersfoort, 2 juli 2009
Bron: Vereniging Eigen Huis