Gemeente Doetinchem

persbericht, 1 juli 2009

Economische visie voor Doetinchem

Dynamisch, Duurzaam en Doetinchem vormen de drie accenten in de economische visie op Doetinchem tot 2020. De visie en het bijbehorend actieplan zijn opgesteld in opdracht van de gemeente Doetinchem en de IG&D. Een dergelijke intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en lokale overheid bij het opstellen van een economische is bijzonder in Nederland.

Foto van Doetinchem nu
Het Doetinchemse bedrijfsleven scoorde tot nu toe goed. De lokale economie groeit bovengemiddeld en de regiofunctie voor de Achterhoek is sterk. Toch laten de demografische gegevens zien dat Doetinchem een krimpgemeente is. Vergrijzing en ontgroening zijn belangrijke bedreigingen. Ook de matige bereikbaarheid is een probleem evenals een relatief klein potentieel aan jongeren, starters en hoger opgeleiden. In een intensief traject met betrokkenen uit bedrijfsleven en samenleving is allereerst een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige sociaal-economische situatie. Niet alleen van bedreigingen, maar ook van de kracht van de lokale economie. Die is met name gelegen in het innovatievermogen van het bedrijfsleven, gevorderde activiteiten op het gebied van duurzaamheid, de sterke zorgsector en het hoogwaardige woon- en leefklimaat zoals het aantrekkelijke koopcentrum. Het onderscheidend vermogen van Doetinchem zit met name in de schaalgrootte, de organisatiekracht en een cultuur waarin arbeidsethos en samenwerken hoog in het vaandel staan. Op basis van deze analyse is vervolgens een economisch perspectief voor Doetinchem tot 2020 opgesteld. Drie labels of accenten geven richting aan deze visie: Dynamisch, Duurzaam en Doetinchem.

Dynamisch Duurzaam Doetinchem
Kern van de economische visie zijn drie labels of accenten met als perspectief het jaar 2020:
1. De gemeente met een gezonde bedrijvendynamiek en een omgeving die uitdagend is voor startende ondernemers (en overnemers), nieuwe technologische experimenten en creatief ondernemerschap. 2. De gemeente die bekend staat om zijn duurzame en groene economie en

woon- en leefomgeving, en op dit terrein hét voorbeeld is voor andere
Nederlandse gemeenten.
3. De gemeente die hét trendsettende, economische centrum van de Achterhoek
is met een magneetwerking op de regio en alle (stedelijke) functies die daarbij
horen.

Actieplan
In het visiedocument wordt bovenstaand perspectief nader uitgewerkt in een concrete aanpak en zijn concrete acties geformuleerd om dit te bereiken. Om de lokale economie de gewenste kant uit te sturen zijn vier hefbomen onderscheiden. Dit zijn: kennis, starters, zorg en recreatie met elkaar verbonden via het begrip innovatie. De 27 acties, variërend van het ontwikkelen van een duurzaamheidsacademie, het inrichten van een stagecentrum en het zorgen voor kleinschalige bedrijfsunits, zijn naar urgentie onderverdeeld. Ook partners of uitvoerders voor de acties zijn in het document benoemd.

Het uitgebreide rapport is terug te vinden op de websites van de gemeente Doetinchem en de IG&D: http://besluitvorming.doetinchem.nl of www.igddoetinchem.nl. Na bespreking van het visiedocument op 2 juli a.s. in een informatieve raadsbijeenkomst, zal het stuk op de reguliere raadsagenda worden geplaatst.