Gemeente Doetinchem

persbericht, 26 juni 2009

GUUS, de helpende hand aan huis

GUUS is vanaf 1 augustus de nieuwste dienstverlening aan inwoners van de gemeente Doetinchem. GUUS zijn mannen en vrouwen die in het kader van hun terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt de handen uit de mouwen steken en tal van diensten aanbieden om inwoners ondersteuning te bieden, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

GUUS is een initiatief van de gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten, Connecting2U, Wedeo en Wijkwerk.
Een van de belangrijkste doelen van het nieuwe initiatief is mensen die moeilijk werk kunnen vinden, weer werkervaring te laten opdoen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten, want met hun werk bieden de mensen van GUUS diensten aan inwoners van de gemeente Doetinchem die behoefte hebben aan ondersteuning in en om het huis. Op deze manier wil GUUS maatwerk leveren, maar ook mensen met elkaar in contact brengen.

Van klussendienst tot sleutelservice
Tot het dienstenpakket behoren een klussendienst, verhuishulp, tuindienst, schoonmaakdienst, woonzorgdienst en de controle & sleutelservice. Of het nu gaat om het ophangen van een plank of om het doen van een boodschap: GUUS zorgt ervoor. Bij de schoonmaakdienst kan het gaan om de wekelijkse schoonmaak, maar ook om eenmalige werkzaamheden of het opruimen van bijvoorbeeld de zolder. Daarnaast ondersteunt GUUS bij het tuinieren, bijvoorbeeld omdat mensen dit fysiek niet kunnen. Bij de woonzorgdienst valt te denken aan het bereiden van de maaltijd, wassen en strijken, boodschappen doen of de begeleiding bij (dagelijkse) uitjes. En als mensen eens een poosje niet thuis zijn, kan GUUS de woning regelmatig controleren op onregelmatigheden en voor bepaalde klusjes zorgen.

Dienstencheques
Elke dienst wordt afgerekend via zogenaamde dienstencheques. Deze kosten 8,50 euro per klusuur en zijn verkrijgbaar bij de Wmo-winkel, Sité Woondiensten en bij het kantoor van GUUS aan de Korte Kapoeniestraat 24.
Guus kan ingeschakeld worden via de consulenten van de Wmo-winkel, SitéWoondiensten, Stichting IJsselkring en MEE of direct via telefoonnummer (0314) 366 991. Binnenkort is informatie over GUUS ook te vinden op: www.guusdoetinchem.nl.