Gemeente Abcoude


Fusie welzijnsstichting Breukelen, Abcoude en Loenen.

De lokale welzijnsstichtingen van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen zijn per 1 juli j.l. gefuseerd tot Stichting Tympaan. Waren de welzijnsorganisaties van Loenen en Breukelen tot nu toe nog uitsluitend werkzaam voor de doelgroep ouderen, bij de fusie is dit uitgebreid tot alle inwoners van de gemeenten. Mensen met een handicap, mantelzorgers van alle leeftijden, vluchtelingen, enz. behoren allemaal tot de doelgroep van de nieuwe stichting.

Tympaan heeft een bestuur waarin mensen uit de drie gemeenten zitting hebben, Simone Tielrooij, voorheen directeur over drie stichtingen, is nu directeur van Tympaan. Tympaan heeft in elke gemeente een eigen kantoor, waar vanuit producten en diensten worden aangeboden. Nieuw in de gemeenten Breukelen en Loenen is de ondersteuning van mantelzorgers. Informatievoorziening, ondersteuning, cursussen, email-coaching en vervangende zorg thuis (respijtzorg) behoren tot de taken van dit coördinatiepunt.

Verder organiseert Tympaan in alle dorpen activiteiten zoals meer bewegen voor ouderen, koersballen, dansen, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, enz. Niet alle producten zijn overal hetzelfde. In Loenen en Abcoude bijvoorbeeld levert Tympaan ook maaltijden thuis en personenalarmering, in Abcoude en Breukelen kunnen mensen bij Tympaan terecht voor een gezamenlijke maaltijd of lunch. In de laatste twee gemeenten is ook een vrijwillige vervoersdienst, zijn vrijwilligers actief om kleine klusjes in en om het huis te doen bij ouderen of mensen met een beperking.

Vrijwilligers en stagiaires Naast betaalde krachten zijn in alle gemeenten veel vrijwilligers actief. Tympaan biedt een grote verscheidenheid aan vrijwilligerswerk of stages. Zo kent de stichting vrijwilligers voor huisbezoeken, administratief werk, spelleiding, vervoer, om te koken, te klussen of cursussen of workshops te geven. Bij Tympaan staat iedereen steeds open voor nieuwe ideeën en mensen die mee willen denken worden hiertoe van harte uitgenodigd.

Voor algemene informatie over de stichting: www.stichtingtympaan.nl Abcoude: 0294 284824 Loenen: 0294 23 04 00 Breukelen: 0346 26 18 44


---

2 juli 2009

grieppandemie