Gemeente Abcoude


Omwonenden kiezen kleurcombinatie centrumplan

Gemeente Abcoude en Heijmans, de aannemer die de uitvoering van het centrumplan voor Abcoude onder zijn hoede heeft, organiseerden 10 juni jongstleden een bewonersavond over de herinrichting van het centrum.

In de weken voorafgaand aan deze bijeenkomst heeft Heijmans een drietal parkeervlakken aangelegd in uiteenlopende kleurstellingen. In de pauze van de bijeenkomst konden bewoners hun stem uitbrengen op één van deze vlakken. De aanwezige omwonenden kozen in grote meerderheid voor vak 1. Dit vak is opgebouwd uit een donkergrijze trottoirband, donkerrode bestrating op het trottoir en een lichtere variant in de goot. De kleur van de rijweg neigt richting roze. Deze kleuren dienen als basis voor de aanvraag van de aanlegvergunning die door de monumentencommissie beoordeeld wordt. Zo is de kans groot dat uiteindelijk het centrum ook in die kleurstellingen opnieuw wordt aangelegd.

Inmiddels staan ook alle gestelde vragen en bijbehorende antwoorden vermeld op de website www. centrumabcoude.nl.


---

2 juli 2009

grieppandemie