Nederlandse Taalunie

Woordenlijst spelt beter

Den Haag, 2 juli 2009

Wie de Woordenlijst der Nederlandse Taal opent op internet, krijgt vanaf nu nog meer service.

Het Groene Boekje op internet is een van de populairste services van de Nederlandse Taalunie. Sinds februari 2006 is de webpagina ruim 15 miljoen keer geraadpleegd. Op dit moment worden honderdduizend woorden per week opgezocht. Voor de Nederlandse Taalunie is dat een reden om de dienstverlening te verbeteren.


* Wie een woord zoekt in een woordenlijst op papier, moet eigenlijk al weten hoe het geschreven wordt. De Woordenlijst werkt beter: hij stuurt de gebruiker van de verkeerde naar de juiste spelling. Wie zoekt naar copie, wordt doorverwezen naar kopie. Wie ten allen tijden opzoekt, krijgt als juiste spelling te allen tijde te zien. Zo wordt nu ook van barbeque verwezen naar het correcte barbecue en van pyama naar pyjama.

* Tegelijk is de erratalijst aangevuld. Het gaat dan vooral om foute of ontbrekende afbrekingsplaatsen. In een enkel geval is een trefwoord verbeterd, bijvoorbeeld status-quo werd status quo. In de digitale Woordenlijst zijn deze tekortkomingen gecorrigeerd. Wie een papieren boekje heeft, kan de lijst raadplegen of downloaden.

* Veel gebruikers van de online Woordenlijst kopiëren het trefwoord om het in hun eigen tekst te plakken en dan zijn de afbreekpuntjes in het trefwoord hinderlijk. Alle trefwoorden zijn nu ook zonder puntjes opgenomen.

* Ten slotte wordt de Technische Handleiding op internet gepubliceerd. Dat is de brontekst voor de Leidraad in het Groene Boekje, waarin de officiële spellingregels op een wetenschappelijke manier worden beschreven. De Technische Handleiding staat op
http://taalunieversum.org/spelling/download/technische_handleiding .pdf.

Hieronder de 15 woorden die het vaakst werden opgezocht: Het valt op dat de meeste gebruikers van de Woordenlijst op internet het woord goed intypen.
kopie 20.556 (5.817 keer copie gezocht)
updaten 17.520 (ook updateten, updateen, update, updated, updatede, ge-up-dated, geupdated, geupdatet, ge- updated, ge-updatet, ge updated)
product 14.611 (9.899 keer produkt)
online 13.394 (1.837 on line)
creëren 12.230 (6.477 keer creeren; 2.296 keer creeeren) te allen tijde 12.137 (ruim 7.000 keer in 31 varianten: ten alle tijden, ten alle tijde, ten allen tijde, te allen tijden, ten allen tijden, te alle tijde, te alle tijden, ten tijden van, te allen tijde, ten alletijde, tenalletijde, tenalletijden,ten allentijde, tenallentijde, te allentijde, ten tijde van, tenalle tijden, ten alletijden, tenallentijden, te aleen tijde, tenallen tijden, te alen tijde, te allen tijde, teallentijde, ten alle tijden, ten allen tijde, tenallen tijde, ten allen tijd, ten allertijden, tenallertijde, ter allen tijde)
factuur 11.838 (5.386 keer faktuur)
idee(ën) 11.826 (1.490 keer ideeen; 399 keer ideen) e-mail 11.814 (12.055 keer email)
locatie 11.729 (8.203 keer lokatie)
pannenkoek 11.443 (7.810 keer pannekoek)
paddenstoel 10.122 (6.188 paddestoel)
cadeau 10.059 (6.822 keer kado)
akkoord 9.861 (6.896 keer accoord)
paardenbloem 8.864 (6.426 keer paardebloem)

De Woordenlijst is te vinden op http://woordenlijst.org Meer over de spelling op http://taalunieversum.org/spelling
---

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal en letteren en het onderwijs in en van het Nederlands. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunieversum.org.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik Schutz, info@taalunie.org, telefoon + 31 70 346 95 48.