Gemeente Rotterdam

Bij de Kralingse Plas kun je nu nog beter van het mooie uitzicht genieten. Want sinds 27 juni staat er een uitkijktoren.

De openingshandeling werd gedaan door wethouder Peter Lamers (Buitenruimte, Sport en Concernorganisatie) en Lucas de Boer van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, samen met scouts van Maasgroep 18. Met de uitkijktoren aan de plas lost de gemeente een belofte in uit het Groenjaar 2008.

De metalen toren is veertien meter hoog en gratis toegankelijk voor alle bezoekers. Hij staat bij het strand (Lange Pad).

Naast de uitkijktoren ligt een oude molensteen die in de plas is gevonden bij het baggeren. Op een plaquette is het gedicht Kralingse Plas te lezen van dichter Joop van den Bos.

Waterplanten
Je kunt vanaf de toren bijvoorbeeld bekijken hoe de plas momenteel wordt aangepakt. Halverwege 2010 moet de waterkwaliteit voldoen aan de Europese normen voor zwemwater. De bodem wordt gesaneerd en de vervuilde grond wordt afgevoerd. Daarna komt er een laag zand op de bodem. Samen met nieuwe waterplanten moet dit ervoor zorgen dat er meer verschillende vissen in de plas komen.

Uitzicht vanaf de toren

Bron: Gemeentewerken, 02-07-2009