Gemeente Rotterdam

Rotterdam krijgt het Nationaal Centrum voor Water, zo heeft Dutch Delta Design 2012 namens de Nederlandse watersector bekend gemaakt.

Het Nationaal Centrum voor Water in Rotterdam wil uitgroeien tot een expertise- en bezoekerscentrum op het gebied van water- en deltatechnologie met internationale allure. Het Centrum zal in 2012 worden geopend. Rotterdam verwacht jaarlijks 250.000 bezoekers.

Dertig grote partijen uit de watersector lanceerden op 1 juli een ambitieus plan om Nederland opnieuw te positioneren als hét internationale platform voor water: Dutch Delta Design2012. Nederland moet in drie jaar het centrum worden waar internationale instanties, bedrijven, overheden, NGO's en het publiek naartoe komen om watervraagstukken in de wereld op te lossen.

De meest tastbare vorm van Nederland als mondiaal centrum voor water is een Netwerk van Water Expertise Centra, dat door een 'Michelin'route met architectuur en evenementen wordt verbonden. Hier laat Nederland zien hoe het omgaat met watervraagstukken. Acht regio's vormden voor DDD2012 samenwerkingsverbanden in een bepaalde 'niche'. Het Nationaal Centrum voor Water is de centrale portal van Nederland Waterland. Het laat het beste en mooiste wat Nederland te bieden heeft op het gebied van water- en deltamanagement zien en wordt daarmee hét visitekaartje van de Nederlandse watersector.

Het Nationaal Centrum voor Water in Rotterdam zal op of langs het water in het gebied Stadshavens worden gerealiseerd. Tenslotte is Rotterdam met een rijke waterhistorie een levend voorbeeld. Het gebouw en de exacte locatie zijn nu nog niet bekend en worden uitgewerkt in de business case. Deze is eind 2009 gereed.

Het Nationaal Centrum voor Water zet door op bestaande ontwikkelingen in Rotterdam, zoals Rotterdam Climate Proof, Stadshavens en de Rotterdam Climate Campus. In Rotterdam wordt klimaatadaptatie met het programma Rotterdam Climate Proof (onderdeel van Rotterdam Climate Initiative) voortvarend opgepakt. Toonaangevend onderzoek, innovatieve kennisontwikkeling en daadkrachtige uitvoering moeten de stad in 2025 klimaatbestendig maken. De komst van het Nationaal Centrum voor Water versterkt deze ontwikkelingen: lokale innovatiekrachten worden gekoppeld aan de nationale watersector. De kracht die hieruit ontstaat resulteert in een sterkere profilering voor de Nederlandse watersector en economische meerwaarde.

Bron: Bestuursdienst, 02-07-2009