UMC Utrecht


Verschil antibioticagebruik EU

De kans dat patiënten voor acute hoest antibiotica voorgeschreven krijgen verschilt aanzienlijk per Europees land. De behandelpercentages variëren van 20 tot 90 procent, vooral in Zuid- en Oost-Europese landen geven artsen vaak antibiotica. Samen met collega's uit twaalf andere landen beschreven onderzoekers van het UMC Utrecht dit in het tijdschrift British Medical Journal van vorige week.

Tussen Europese landen verschilt het voorschrijfgedrag van huisartsen bij acute hoest enorm. België (in 26 procent van de gevallen antibiotica voorgeschreven), Noorwegen (30 procent) en Duitsland (35 procent) scoren laag. Nederland (42 procent) zit in de middenmoot. In landen als Hongarije (75 procent), Polen (71 procent) en Slowakije (88 procent) ligt het antibioticagebruik aanzienlijk hoger. Het gebruik is gecorrigeerd voor ernst van de ziekte. Ondanks de verschillen zijn de patiënten in alle landen medisch gezien even goed af. Het gebruik van antibiotica verlaagt de ziektelast nauwelijks.

In het GRACE-onderzoek (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community acquired LRTI in Europe) zijn de gegevens van ruim 13.000 patiënten uit 13 landen opgenomen die bij de huisarts kwamen vanwege acute hoest. Dat is een van de belangrijkste redenen om antibiotica te geven.

Prof. dr. Theo Verheij van het Julius Centrum van het UMC Utrecht coördineerde het Nederlandse deel van het onderzoek. Hij ziet in de resultaten reden voor een harmonisatie van Europees beleid. "Het gebruik van antibiotica bij lagere luchtweginfecties is medisch gezien vaak onnodig en werkt resistentie in de hand. De enorme verschillen in voorschrijfgedrag tussen landen hebben dus geen medische reden. Het zou een goede zaak zijn om het beleid in Europa gelijk te trekken. In Frankrijk en België hebben publiekscampagnes goed gewerkt om de vraag naar antibiotica te doen afnemen. In Nederland zijn de opvattingen van het publiek echter geen groot probleem meer. Hier focusen we meer op artsen en andere professionals. Eén aanpak voor heel Europa is niet te geven."

Verheij: "Nederland doet het overigens goed, maar is zeker niet het beste jongetje van de klas. Uit eerder onderzoek van onze groep is gebleken dat ook in Nederland in eenderde van de veelvoorkomende luchtweginfecties onnodig antibiotica wordt voorgeschreven."

Via verdere analyse van de Grace-gegevens hopen de onderzoekers antwoord te geven op de vraag waar de verschillen tussen landen vandaan komen. Zowel de gezondheidssystemen als culturele factoren spelen daarbij waarschijnlijk een rol.

Meer informatie:
UMC Utrecht
afdeling patiëntenservice
088 - 755 6208
donderdag 2 juli 2009