ABVAKABO FNV

Cao-onderhandelingen gemeenten na de zomer verder

Op 25 juni en 1 juli hebben we weer onderhandeld over de cao gemeenten. Alles was er op gericht om voor de zomeruittocht een deelakkoord te sluiten over de belangrijke thema's: werkzekerheid in combinatie met loopbaanbeleid en levensfasebeleid. Vervolgens zouden we uiterlijk in september de loonontwikkeling, agressie en geweld en een aantal losse onderwerpen uitonderhandelen. Dat is helaas niet gelukt.

Het enige positieve dat we kunnen melden, is dat de werkgevers bereid zijn een afspraak te maken over een persoonlijk loopbaanbudget. Zij erkennen dat er tot op heden veel te weinig is geïnvesteerd in de loopbaan van medewerkers en dat medewerkers te weinig regie over hun loopbaan hebben. Over de hoogte van het budget zijn ze tot op heden niet bereid een uitspraak te doen. Daarmee is het zeer de vraag hoe serieus hun stap is op dit punt.

De werkgevers zijn tot op heden niet bereid tegemoet te komen aan onze concrete voorstellen ten aanzien van levensfasebeleid, zoals vaderschapsverlof, thuiswerken, mantelzorg en takenafbouw voor senioren. Door deze rechten vast te leggen en de zeggenschap over de werktijden te vergroten, zijn de kosten voor de werkgevers marginaal. Desondanks stuiten onze voorstellen op grote weerstand.

De werkgevers zijn heel druk met flexibilisering van arbeidstijden(wat onder andere gevolgen heeft voor de overwerktoeslag) en de bezuinigingen in gemeenten op korte termijn. De problemen op middellange termijn, er gaan grote tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt, onderkennen ze wel. Maar als de vakbonden concreet worden, grossieren ze in het opwerpen van obstakels. Kortom, weinig ambities en het zijn moeizame onderhandelingen.

En dan te bedenken dat wij alleen akkoord gaan met een gematigde loonontwikkeling (dat wil zeggen: koopkrachtbehoud, dus +1,5%) als we concrete afspraken kunnen maken over werkzekerheid in combinatie met loopbaanbeleid en levensfasebeleid.

Omdat het de afgelopen weken praktisch onmogelijk was om alle onderwerpen goed te behandelen, wisten we dat een akkoord voor de zomer niet haalbaar zou zijn. Een conflict over het mislukken van een deelakkoord vinden wij niet zinvol. Daarom gaan we in augustus verder. En uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat uitstel niet wordt beloond. De loonsverhoging die we na de zomer gaan afspreken, moet ingaan op 1 juni 2009. We nemen geen genoegen met minder dan 1,5%, werkzekerheid, loopbaanbeleid en levensfasebeleid!