Productschap Diervoeder


02/07/2009

GMP+ borgingsregeling tussenhandelaren (GMP+ bijlage 11) vervalt per 1 juli 2009

Bestemd voor: de tussenhandelaren, mengvoeder- en voedermiddelproducenten en Certificatie Instellingen

Vanaf 1 januari 2006 is de Diervoederhygiëneverordening Vo. EG nr. 183/2005 (DHV) van kracht. Tussenhandelaren die landbouwhuisdiervoeders leveren aan veehouders en die gecertificeerd zijn volgens de GMP+-borgingsregeling GMP+ Bijlage 11 dienen vanaf die datum ook aan deze verordening te voldoen. De GMP+-borgingsregeling voldoet niet aan de eisen uit de Diervoederhygiëneverordening. Deze regeling komt daarom per 1 juli 2009 te vervallen. In plaats daarvan is de GMP+-B3.2 standaard opgesteld welke wel voldoet.

De GMP+ borgingsregeling voldoet niet aan de nieuwe eisen uit de verordening. De verordening eist onder meer dat iedere tussenhandelaar zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid van de geleverde diervoeders en dat dit ook aangetoond moet worden door eigen HACCP procedures toe te passen. Daarom is al in juni 2008 besloten dat de GMP+ borgingsregeling vanaf 1 juli 2009 gaat vervallen . In plaats daarvan is de GMP+-B3.2 standaard opgesteld die wel voldoet aan de nieuwe wettelijke voorwaarden.

Bovenstaande betekent dat per 1 juli 2009 de registratie van geborgde tussenhandelaren in de PDV-databank gecertificeerde bedrijven komt te vervallen. Tussenhandelaren die inmiddels over een eigen GMP+ certificaat beschikken zijn (of worden binnenkort) individueel opgenomen in de PDV-databank gecertificeerde bedrijven. De databank is te raadplegen via bijgaande link.

Tot slot
De standaard GMP+ B3.2 en de Vraag &Antwoordlijst Tussenhandel kunt u vinden op de PDV-website.