Gemeente De Marne


Activiteitenlijst college B&W gemeente De Marne(week 27)

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 01 juli
Burgemeester Joan Stam opent de Middeleeuwse Markt georganiseerd door

c.b.s. De Regenboog in bij de NH-kerk in Leens. Wethouder Jeen Hiemstra is aanwezig bij het bestuurlijk overleg PBM (Pieterbuurstermaar) (waterschapshuis Groningen)

Donderdag 02 juli
Burgemeester Joan Stam gaat naar de bijeenkomst van het (RCW) Regionaal College Waddengebied in Harlingen.
Het college van B&W gaat naar een overleg van de gemeenteraden en colleges naar Dongeradeel
Wethouder Nico Bakker is aanwezig bij het overleg over Mosselzaad-invanginstallaties (MZI) met het ministerie van LNV en de Waddengemeenten (Harlingen)
Wethouder Menne van Dijk heeft een vergadering met het Platform Jeugd in Groningen
Wethouder Jeen Hiemstra en Menne van Dijk hebben een overleg met de bouwstichting Wierden en Borgen in Bedum
Wethouder Menne van Dijk is aanwezig bij een informatiebijeenkomst Zorg voor Jeugd in Haren
Wethouder Menne van Dijk is aanwezig bij een excursie LTO Noord bij proefboerderij Kollumerwaard

Zaterdag 04 juli
Burgemeester Stam en wethouder Jeen Hiemstra zijn aanwezig bij het bezoek
van kunstenaars uit Dötlingen aan de gemeente (Kerk Hornhuizen)

Maandag 06 juli
Wethouder Jeen Hiemstra is aanwezig bij de herplaatsing van het beeld

"De Wadloper" op de dijk in Pieterburen

Dinsdag 07 juli
Collegevergadering van burgemeester en wethouders.