Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 207 LM
Datum: 1 juli 2009

Jongeren maken Friestalige reportages in New York

De Friestalige jongerenzender Froeks.TV gaat in september videoreportages maken in New York. Aanleiding is de deelname van de provincie Fryslân aan de viering van 400 jaar vriendschap met Amerika. Leerlingen van de RSG Simon Vestdijk in Harlingen spelen een belangrijke rol bij de productie van de filmpjes die op www.froeks.tv en de website van de school te zien zijn.

Eigentijds medium
Froeks.TV maakt de filmpjes in opdracht van de provincie Fryslân. De filmpjes worden gedraaid door atheneumleerlingen van de RSG Simon Vestdijk. De scholieren met geschiedenis in hun pakket zijn in New York voor een uitwisselingsproject. De samenwerking met Froeks.TV biedt de leerlingen de gelegenheid op een bijzondere manier verslag te doen van hun belevenissen en de activiteiten van de provincie in New York. Froeks.TV is bovendien Friestalig. Het project draagt daarmee bij aan de bevordering van het gebruik van de Friese taal, een belangrijk speerpunt van de provincie.

Leerlingen voor de camera
De leerlingen bedenken zelf de thema's van de filmpjes. Ook staan ze voor de camera en doen de presentatie. Om hen daarop voor te bereiden krijgen ze twee dagdelen instructie op school. Froeks.TV levert filmapparatuur en een jongere cameraman/editor die ervoor zorgt dat de filmpjes de volgende dag online staan.

Gast op Friesland Day
De groep jongeren bezoekt van 8 tot en met 14 september New York. Ze leggen daar onder andere contact met leeftijdgenoten van de Michael J. Petrides School op Staten Island in New York. De provincie Fryslân en het New isLand Festival hebben de Friese en Amerikaanse leerlingen uitgenodigd voor de Friesland Day op 12 september op Governors Island voor de kust van New York. Op deze dag staat het New isLand Festival, onder andere georganiseerd door de Friese organisatie Oerol, geheel in het teken van Fryslân met een feestelijk programma voor ongeveer 300 emigranten, hun nazaten, Friese en Amerikaanse bedrijven en andere relaties van de provincie.

Achtergrondinfo
In 2009 is het 400 jaar geleden dat kapitein Henry Hudson met zijn VOC-schip de 'Halve Maen' het huidige New York aandeed. Dit leidde tot de stichting van de kolonie Nieuw Nederland en de stad Nieuw Amsterdam op Manhattan een aantal jaren later. Deze historische feiten zijn aanleiding voor verschillende overheden en organisaties om de betrekking met de Verenigde Staten een nieuwe impuls te geven.

De Friese Staten namen in 1782 het baanbrekend besluit om als eerste van de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden en als tweede in de wereld de Amerikaanse onafhankelijkheid te erkennen. De bijzondere historische relatie is voor Fryslân aanleiding mee te doen aan het herdenken van 400 jaar vriendschap met Amerika.

Onder de noemer 'Made in Fryslân' heeft de provincie Fryslân in september een opvallend aandeel in het programma in New York. Zo neemt de provincie deel aan het H2O9 Water Forum. Ook wordt het Fryslân House geopend, een handelskantoor voor zo'n 15 ondernemers in New York. Hoogtepunt is de Friesland Day op 12 september tijdens het New isLand Festival op Governors Island voor de kust van New York.