Dienstenbond CNV

Nieuws

2 juli 2009

Cao-overleg Delta Lloyd loopt niet lekker!

Afgelopen dinsdag hebben we cao-overleg gehad met uw werkgever. We hadden gehoopt op een akkoord. Helaas zijn we er nog niet uit. Van een aantal voorstellen hebben wij gezegd dat ze onacceptabel zijn. Met name gaat het hier om de verruiming van het dagvenster zonder overleg met de COR en de verlaging van de toeslagen. Werkgever blijft, zij het met kleine aanpassingen, bij zijn voorstel. Wij vinden het noodzakelijk te weten wat u er van vindt!

Hieronder treft u de verslechteringsvoorstellen van de werkgever aan en wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw mening aan ons kenbaar maakt!! Omdat we volgende week dinsdag verder praten, ontvangen we graag per ommegaande uw reactie op b.degroot@remove-this.cnvdido.nl

Loon
We worden het niet eens over de hoogte van de loonontwikkeling. De werkgever biedt slechts 1%. Wel wil de werkgever iets doen aan de verhoging van de bijdrage aan het pensioen. De doorgroei van 5% naar 6,67 % kan worden stopgezet op 6 %. Voor medewerkers die al op 6,67% zitten een stapje terug naar 6 %. Onze inzet is een verantwoorde loonstijging boven die ene procent uitgaat en een bevriezing van de pensioenbijdrage op 5%.

Flexibiliteit
Naast de magere loonparagraaf is er een veel groter probleem: Delta Lloyd wil 'de bedrijfsvoering flexibeler te maken'. In praktijk betekent dit dat van het bedrijf een soort winkel kan worden gemaakt. Iedereen is alle dagen en avonden van de week inzetbaar. En als uitsmijter wil werkgever de toeslagen voor die uren sterk verminderen.

U denkt: "dit gaat niet over mij?" Het gaat beslist niet alleen over de openingstijden van de call-centres. Als managers de ruimte krijgen en het ook nog eens geen extra geld kost, dan kunt u er vanuit gaan dat u op de kortst mogelijk tijd 's avonds en weekends wordt ingezet.

Het dagvenster is nu:
maandag t/m vrijdag 7.00 tot 19.00. In overleg met de COR kan gewerkt worden van maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.00 en zaterdag van 9.00 tot 17.00.

De toeslag voor werk buiten het dagvenster is nu: maandag t/m vrijdag avond 19-21 uur 25% en na 21 uur 35%. Voor werk op zaterdag geldt een toeslag van 35%

De overwerktoeslag is nu:
Binnen het dagvenster 25%. Buiten het dagvenster van 19.00 tot 21.00 40%. Op zaterdag tussen 8.00 en 17.00 is de toeslag 60%.

Werkgever stelt het volgende voor:
De werkgever wil eenzijdig en zonder overleg met de COR (zoals nu) het dagvenster kunnen verlengen tot 21 uur en naar de zaterdag. Op dat moment vervalt de avondtoeslag van 25%.

Zaterdagochtend wordt normale werktijd zonder toeslag en in de middag geldt een toeslag van 10%.

Daarnaast stelt de werkgever voor om de overwerkvergoeding tussen 19.00 en 21.00 uur te verlagen naar 125% en pas in te laten gaan om 20.00 uur.

Kortom: langer doorwerken tegen normaal tarief en op zaterdagochtend mag je gewoon tegen het normale uurloon weer aanschuiven. Zaterdagochtend is geen weekend meer maar onderdeel van de normale werkweek!

Voor ons zijn dergelijke voorstellen onbespreekbaar en willen wij zeker geen uitbreiding van de werkweek naar het weekend en de avond.

Overige punten
Op de overige punten houdt de werkgever vast aan het laten vervallen van de jaarlijkse keuze van de arbeidsduur (+/- 104 uur), en afschaffen van het voordelig centraal inkopen van een OV abonnement. Voor de Goede Vrijdag mag wel een diversiteitsdag terugkomen, maar zonder de toeslag van de Goede Vrijdag.
Op het punt van de WIA wil de werkgever wel een aantal categorieën aanvullen, maar niet de mensen met een WGA-vervolguitkering die dit het hardste nodig hebben.

Mail uw vakbondsbestuurder voor aanstaande dinsdag wat u er van vindt, laat uw collega's dat vooral ook doen, lid of niet, het mag ook anoniem! We hebben nu een duidelijk signaal nodig. Laat het uw bestuurder Bernard Jan de Groot weten:
b.degroot@remove-this.cnvdibo.nl.