Dienstenbond CNV

Nieuws

2 juli 2009

Delta Lloyd wil van bedrijf winkel maken

Afgelopen dinsdag hebben de bonden cao-overleg gevoerd met de directie van Delta Lloyd. De werkgever stelde allerlei
verslechteringsvoorstellen voor. Meest in het oog springend was de wens van Delta Lloyd 'de bedrijfsvoering flexibeler te maken'. In praktijk betekent dit dat van het bedrijf een soort winkel kan worden gemaakt. Iedereen is alle dagen en avonden van de week inzetbaar. En als uitsmijter wil de werkgever de toeslagen voor die uren sterk verminderen. Voor CNV Dienstenbond waren deze voorstellen onverteerbaar.