D66

donderdag 2 juli 2009

D66-drugsnota: Nuchter in extase

Vandaag presenteert de Commissie Van den Donk het rapport over 30 jaar drugsbeleid in Nederland. D66 komt gelijktijdig met haar eigen nota 'Nuchter in Extase'.

Eerste reactie Van den Donk

D66-kamerlid Boris van der Ham: "De commissie is concreet over aanpak van criminaliteit, en meer tastend over een duurzame aanpak van het probleem. Ik stel wel vast dat de commissie aandringt om proeven te doen met gereguleerde teelt van cannabis. Dat is grote winst." D66 is eveneens blij met de erkenning dat alcohol wat betreft gezondheidsschade ernstiger is dan cannabis. De sociaal-liberalen zijn huiverig over het voorstel om het verschil tussen hard en softdrugs op te heffen. Van der Ham: "Nederland is juist zo succesvol in de bestrijding van heroïneverslaving vanwege dat onderscheid."

Neo-conservatieve houding

D66 verzet zich tegen de neo-conservatieve houding van het CDA en de PVV rond drugs. Van der Ham:

"Wij waarschuwen de blinde ideologische benadering van drugs, die praktische oplossingen in de weg staat. Een open klimaat is essentieel, juist voor voorlichting. D66 kiest voor nuchterheid rond het drugsvraagstuk." Van der Ham gaat ervan uit dat de PvdA ervoor zorgt dat niet alleen de conservatieve voorstellen van Van den Donk door het kabinet worden overgenomen.

D66 presenteert eigen drugsnota

D66 wil in de nota Nuchter in Extase alle aspecten van handel en gebruik van drugs in samenhang zien. In de praktijk gebruiken mensen vaak verschillende drugs naast en door elkaar. Bovendien leidt de repressie van de ene drug vaak tot het intensiever gebruiken van andere drugs.

Voorstellen uit Nuchter in Extase


· D66 stelt voor een aantal criteria voor waaronder een gereguleerde vorm van teelt plaats kan vinden. Telers die zich inlaten met andere vormen van criminaliteit worden aangepakt. Telers zie zich aan de criteria houden worden niet vervolgd.


· Lokale overheden moeten zelf bepalen hoeveel coffeeshops er in hun gemeenten wenselijk zijn. Soms zal dat een vermindering betekenen, maar soms ook een vermeerdering om kleinschaligheid te bevorderen.


· D66 wil dat gereguleerde coffeeshops de mogelijkheid krijgen om een wat grotere voorraad te houden buiten de coffeeshop, om voortdurende mobiliteit en overlast van wietrunners te voorkomen.


· Om gebruikers nog meer inzicht te geven in de werking van cannabis wil D66 een nieuwe eis toevoegen, namelijk de eis tot informatievoorziening. Op het product moet de werking van cannabis worden toegelicht. Ook het gehalte van THC moet bij benadering worden vermeld.


· Vanwege de aangetoonde zwakkere werking van XTC ten opzichte van legale drugs moet Nederland internationaal het initiatief nemen om de classificatie van deze drug als hard drug aan te passen. D66 wenst dat XTC uiteindelijk een gereguleerde drug wordt.


· D66 stelt een kwalitatieve drugsmonitor voor. Doel is om te weten wat het effect van repressie van de ene drug heeft op groeiende populariteit van een andere drug. Deze monitor brengt het realisme terug in het drugsbeleid.

Waar willen we in 2020 staan?

Vanwege de criminaliteit die rond de productie en handel van illegale drugs drugs heerst, vindt D66 dat drugs die meer regionaal worden geproduceerd, zoals cannabis en XTC, de voorkeur verdienen. Meer landbouwgerelateerde drugs uit andere delen van de wereld, zoals heroïne en cocaïne, leveren door de lange aanvoerlijnen meer problemen op met internationale criminaliteit en uitbuiting. D66 ziet in meer regionaal geproduceerde drugs de uitkomst voor de toekomst. De sociaal-liberalen constateren dat in het buitenland er steeds meer lokale initiatieven zijn die, net als in Nederland, nuchtere wil omgaan met de dillema's rond drugs. D66 roept de regering op om zich internationaal hard te maken voor verandering van de huidige drugsverdragen.

Lees hier (pdf) de drugsnota van D66.