Ministerie van Buitenlandse Zaken

02-07-2009

Kamerbrief inzake verzoek over het IOB-rapport stedelijke armoedebestrijding Samenvatting:

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 12 juni 2009 met kenmerk 31700V-96 inzake het IOB-rapport stedelijke armoedebestrijding.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Bert Koenders

Antwoord

Het betreft hier een klein drinkwaterproject met een budget van ¤ 551.000,-. De voorbereidingen voor deze activiteit duurden langer dan voorzien. Gezien de grote behoefte aan dit soort activiteiten heeft de gemeente Managua dit overgenomen en met succes uitgevoerd. De les die hieruit te trekken valt is, dat als de counterpart prioriteit hecht aan een dergelijk project en zich daarvan eigenaar voelt, zaken sneller tot een goed einde kunnen worden gebracht.