Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 5. Juli

Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

02-07-2009

Onlangs is de eerste editie van Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie verschenen. In dit boekje staat basisinformatie over de beleidsthema's van Wonen, Wijken en Integratie.

De vele tabellen en grafieken geven inzicht in ontwikkelingen op terreinen als wijkenaanpak en stedenbeleid, woningmarkt alsmede inburgering en integratie.

Nieuwe onderwerpen

Nieuwe onderwerpen komen aan bod in het hoofdstuk Inburgering en Integratie. Ook de leefbaarheidsscores van de wijken uit de Leefbaarometer vormen een nieuw onderwerp. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met andere EU-lidstaten.

* Download de publicatie

Zie het origineel