Provincie Friesland

PERSBERICHT:

MKB Aanjager: Actieve benadering van ondernemers opent deuren!

MKB Aanjager, dat is de naam van het project dat MKB-Noord in opdracht van de Provincie Fryslân de afgelopen 2 jaar heeft uitgevoerd. Provinciale Staten van Fryslân wilden het midden- en kleinbedrijf stimuleren tot acties die een versterking betekenen van de regionale economie.

De belangrijkste resultaten
Naar aanleiding van de 465 bezochte Friese bedrijven zijn enkele opvallende zaken naar voren gekomen:


- in 262 gevallen is door gerichte verwijzing naar één van de betrokken projectpartners (Kamer van Koophandel Noord, Syntens of Technologie Centrum Noord Nederland) een traject ingezet met de ondernemer. Het betreft bedrijven die meestal niet eerder met de kennisinstellingen en /of de projectpartners zaken deden. Dus ca. 60% van de eerste gesprekken hebben geleid tot een vervolgactie gericht op verbetering bedrijfsvoering en/of innovatie. Een doorverwijzingpercentage van 60% is een goed resultaat;


- de pro-actieve en één op één benadering wordt door ondernemers erg op prijs gesteld;


- in het project zijn de Friese kennisinstellingen direct betrokken bij de vragen van de ondernemers. Deze instellingen werden zo uitgedaagd om in nauwe samenwerking met partijen als Syntens en TCNN het laagdrempelige aanbod aan het midden- en kleinbedrijf verder te ontwikkelen;


- Het project heeft geleid tot extra investeringen en werkgelegenheid.

Een voorbeeld
Carbo Holland uit Drachten streeft met de verkoop van het product ImPact naar verduurzaming van agrarische veehouderijbedrijven. Diergezondheid, betere mestkwaliteit en een gezonde bodem: een Natuurlijk Kringloop Systeem(NKS). "Het is een goed initiatief van de provincie Fryslân. In onze dagelijkse bedrijfvoering merken we elke dag de toegevoegde waarde", aldus directeur Wigle Vriesinga. " Als gevolg van het gesprek met één van de aanjagers zijn we 'doorverwezen' naar het Technologie Centrum Noord Nederland (TCNN). We hebben eerst een proef opgestart om ons product op basis van biogassen, nog milieu vriendelijker te maken. Daarna heeft TCNN ons ondersteund bij het verbeteren van het verkoopproces."

MKB Aanjager, dat eind 2006 is opgestart, werden ondernemers die toe zijn aan verbetering van de bedrijfsvoering of innovatie, actief benaderd en in persoonlijke gesprekken op weg geholpen. Daarnaast werden ze attent gemaakt op de beschikbare mogelijkheden in Fryslân; zonder al te veel rompslomp of papierwerk.

Door het persoonlijke karakter van de gesprekken - voor ondernemers door ondernemers - en soms letterlijk aan de keukentafel, is de kloof tussen ideevorming en de uitvoering bij veel ondernemers verdwenen. Deze pro-actieve aanpak verdient navolging, zoals bij het onlangs door SNN gehonoreerde OBM + project ( Opleidingsbedrijf Metaal van de Koninklijke MetaalUnie ). Dit project start in Friesland en wordt vervolgens opgepakt in Drenthe/Groningen.


---


Provincie Friesland