Ingezonden persbericht


Verkeersproef in Bronkhorst om overlast te verminderen Afsluiting stadje op zon- en feestdagen tijdens het toeristenseizoen

Het college van Bronckhorst heeft besloten een verkeersproef te houden in het stadje Bronkhorst. Inwoners van Bronkhorst hebben aangegeven op deze dagen veel overlast te ervaren van het verkeer. Om de verkeersoverlast te verminderen wordt het stadje tijdens het toeristenseizoen 2010 van april tot en met augustus op zon- en feestdagen voor het verkeer afgesloten. De inwoners van Bronkhorst kunnen zelf maximaal twee ontheffingen per adres aanvragen voor de afsluiting, zodat zij wel met de auto bij hun woning kunnen komen. Met de proef wil de gemeente de verkeersoverlast in Bronkhorst terugdringen.

Parkeren
Bezoekers vanuit de richting Brummen rijden via de Veerweg naar Bronkhorst. Omdat ze niet door het stadje mogen rijden zouden ze via de Bakerwaardseweg moeten rijden naar de parkeerplaats aan de oostzijde van Bronkhorst. Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is aan de westzijde van Bronkhorst, in de buurt van de kruising Veerweg - Bakerwaardseweg - Bovenstraat, een parkeerplaats in te richten. Het gehele gebied ligt binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre het mogelijk is om hierbinnen een parkeerplaats aan te wijzen en te realiseren.

Seizoen 2009
Het lopende seizoen 2009 wordt gebruikt om een nulmeting te houden naar het aantal voertuigen dat in het weekend door het stadje rijdt. Deze gegevens worden naderhand vergeleken met het resultaat van de verkeersproef. Daarnaast worden in 2009, evenals in 2008, stadswachten aangesteld om op zondag toezicht te houden op het rij- en parkeergedrag van de bezoekers.

Evaluatie verkeersproef
De proef wordt met behulp van een enquête geëvalueerd. De gemeente stelt daarvoor samen met Belangengroep Stad Bronkhorst (BSB) een vragenlijst op. De uitslag van die enquête wordt getoetst aan van te voren opgestelde criteria. Daarna besluit de gemeente of de verkeersmaatregelen van de proef definitief ingevoerd worden.

Toeristische trekpleister
Bronkhorst is vooral in de zomer een enorme toeristische trekpleister. Het hele stadje bestaat uit bijna allemaal monumenten en daar komen jaarlijks naar schatting 80.000 bezoekers op af. Voor de 150 inwoners van Bronkhorst leveren vooral de auto's en motoren van de bezoekers overlast op.

Hengelo (Gld),2 juli 2009