Gemeente Soest

.

College van B&W van Soest verbijsterd over handelwijze Portaal

02 juli

Vanavond, op 2 juli, zou de gemeenteraad een besluit nemen over de plannen die woningcorporatie Portaal Eemland en de gemeente Soest hebben voor de vernieuwing van de wijk Smitsveen.

Deze beslissing kan vanavond helaas niet genomen worden. De reden hiervoor kunt u lezen in onderstaande verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest:

Verklaring burgemeester & wethouders:

Op 1 juli heeft Portaal het plandeel voor sloop en nieuwbouw, dat zij bij herhaling bij de gemeenteraad en de bewoners heeft gepresenteerd en verdedigd, voorlopig van tafel gehaald. Portaal blijft zich daarvoor inzetten, maar wil tot uiterlijk 1 oktober 2009 de gelegenheid om dit onderdeel van het integrale plan alsnog aan te passen.

Het college van B&W is verbijsterd over deze handelwijze. Ruim 1,5 jaar hebben Portaal, de gemeente en vele betrokkenen in de wijk samen intensief opgetrokken bij het opstellen van de integrale plannen.

Het college is hierdoor om "1 minuut voor 12" gedwongen het raadsvoorstel vernieuwingsplan Smitsveen terug te nemen. Het Presidium wordt verzocht het agendapunt van de raadsvergadering van 2 juli 2009 af te voeren.

De komende weken gaat het college verkennen hoe Portaal de gerezen problemen zal oplossen en blijft ook van de kant van de gemeente streven naar het vinden van de oplossingen.

Het college vindt dat in het belang van de bewoners daarover zo snel mogelijk duidelijkheid verkregen moet worden