Secretaris Afdeling GT benoemd in Executive Committee ACEM

02/07/2009 15:08

Rai Vereniging

Eugène Daams, secretaris van Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging, is vanochtend in Brussel verkozen tot lid van het Executive Committee van ACEM.

Daams is verkozen in het Executive Committee als vertegenwoordiger namens de Europese associaties. In een eerste reactie zegt Daams "Het is een eer de associaties binnen Europa te mogen vertegenwoordigen in deze koepel."

De grootste uitdagingen liggen in verschillende Europese ontwikkelingen binnen de gemotoriseerde tweewieler wereld. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op nationaal niveau die meegenomen worden in deze functie.

"Het belang van een goede aansluiting van de nationale associaties binnen ACEM is overduidelijk" aldus Daams. Onderwerpen die in het Executive Committee aan de orde komen zijn, naast de ontwikkelingen van de markt, zeker ook de huidige economische situatie. Tevens is het van belang dat de industrie inspeelt op potentieel in de markt, de veiligheid van product en berijder en milieugerelateerde onderwerpen. "Nadruk bij de milieuzaken ligt vooral op de reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen en het terugdringen van de geluidsoverlast." vult Daams aan.

Einde bericht

http://www.raivereniging.nl