Ministerie van Financiën

Minister benoemt opvolgers Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Nieuwsbericht | 02-07-2009 | Corporate governance

Op 1 september zal de heer Streppel de voorzittershamer van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code over nemen van professor Frijns. De nieuwe voorzitter zal samen met een vernieuwde commissie de komende vier jaar het werk van 'de commissie Frijns' voortzetten. Over boekjaar 2009 en verder zal gemonitord worden op basis van de geactualiseerde Code.

De minister van Financiën heeft mede namens de ministers van Economische Zaken en Justitie een nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code voor vier jaar benoemd met ingang van 1 september 2009. De nieuw ingestelde Commissie kent de volgende samenstelling: drs. J.B.M. Streppel (voorzitter), mw. drs. H.C.J. van den Burg, mr. J.H. Lemstra, prof. dr. J.A. van Manen RA, mw. prof. dr. H.M. Prast, mw. prof. mr. H. M. Vletter-van Dort en mr. P. Wakkie. De Commissie bestaat uit leden met een verschillende achtergrond en ervaring, en kan rekenen op een breed draagvlak. De minister wenst de nieuwe Commissie veel succes en heeft er vertrouwen in dat de Commissie met de geactualiseerde Corporate Governance Code haar taak op een effectieve manier zal vervullen.

De commissie zal in december 2009 haar eerste monitoringrapport uitbrengen. Hierin zal ze haar programma voor de komende jaren aankondigen. Daarnaast zal het rapport op deelonderwerpen de monitoringresultaten over boekjaar 2008 bevatten.

Meer informatie


* Website Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Verwante dossiers


* Corporate governance