Senternovem


01-07-2009 | Model voor Nationaal Actieplan Hernieuwbare Energie gepubliceerd

In het kader van de richtlijn voor hernieuwbare energie heeft de Europese Commissie op 30 juni het geharmoniseerde model voor het Nationaal Actieplan hernieuwbare energie gepubliceerd. De lidstaten dienen dit model te gebruiken bij het opstellen van het actieplan, dat zij in juni 2010 dienen aan te leveren.

De Europese Commissaris van Energie, Andris Piebalgs, onderstreept het belang van het actieplan: "Met de bindende doelstelllingen voor het aandeel duurzame energie in 2020 heeft de Europese Unie een belanrijke stap gezet om zekerheid voor investeerders in hernieuwbare energie te bieden. Nationale Actieplannen zullen verder bijdragen aan een stabiel investeringsklimaat."

Inzicht in maatregelen per land
De Actieplannen geven bijvoorbeeld inzicht in de geraamde kosten en winsten van de beoogde maatregelen, maatregelen voor de uitbreiding van de bestaande netinfrastructuur, informatie over nationale steunregelingen en informatie over het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in gebouwen. Regelmatige rapportage is volgens de Richtlijn nodig om te voorkomen dat de aandacht voor de ontwikkeling van energie uit hernieuwbare bronnen op nationaal en communautair niveau verslapt.

Meer informatie

Duurzame Energie Richtlijn gepubliceerd

Externe links (worden geopend in een nieuw venster)

Link
Template for the national renewable energy action plans