Gemeente Rhenen


Opstellen structuurvisie plus

2 juli 2009 - De gemeente Rhenen moet volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een structuurvisie plus opstellen. Aan BügelHajema in Amersfoort is de opdracht verleend de Structuurvisie plus te maken. Het is de bedoeling de visie in maand december 2009 vast te stellen.

De structuurvisie is een globaal, indicatief ruimtelijk plan dat de ruimtelijke relevante besluitvorming op lokaal niveau integreert. De structuurvisie is vooral van belang om de ruimtelijke koers van een gebied te bepalen en heeft vooral een intern sturende functie voor de gemeente.

Het uitgangspunt hierbij is het bestaande beleid van de gemeente en de hogere overheden, met gebruikmaking van recent of nog in de maak zijnde materiaal. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke notas Stedenbouwkundige structuurvisie woningbouwlocaties tot 2020, Visie Binnenveld, Verkeersvisie, Beleids- en actieplan Toerisme en Recreatie gemeente.