Gemeente Rhenen


Invoering tijdelijk huisverbod Regio Heuvelrug

2 juli 2009 - Op 1 juli 2009 zijn de gemeenten in regio Heuvelrug met het tijdelijk huisverbod gestart. Het gaat om de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug.

De Wet tijdelijk huisverbod biedt burgemeesters de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen bij huiselijk geweld (of kindermishandeling) of een ernstig vermoeden daarvan. Het gaat met name om situaties waarin de politie naar aanleiding van een melding op huisbezoek gaat en een dreigende situatie aantreft, maar vanuit het strafrecht geen mogelijkheden heeft om in te grijpen.

Huisverbod
Het verbod houdt in dat de uithuisgeplaatste persoon tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Ook mag in die periode geen contact worden opgenomen met de partner of de kinderen. Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester het huisverbod verlengen of intrekken. Overtreding van het huisverbod is strafbaar.

Adempauze
Het huisverbod moet ervoor zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Het zorgt voor een adempauze in de voortdurende spanning, waarin hulpverlening op gang kan komen. Daarnaast is het een signaal aan alle betrokkenen dat verandering noodzakelijk is. Het uit huis plaatsen van de pleger past in een ontwikkeling waarin zoveel mogelijk wordt voorkomen dat partner en kinderen elders moeten worden opgevangen.

Samenwerking gemeenten regio Heuvelrug
De gemeenten in de regio Heuvelrug hebben de afgelopen maanden samengewerkt om het proces rond de invoering van het huisverbod zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook zijn er afspraken gemaakt met de centrumgemeenten en verschillende ketenpartners over onder andere de hulpverlening.

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen op een goede manier samenwerken wanneer er een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd. Daarom is de Intentieverklaring voor samenwerking bij de uitvoering van het tijdelijk huisverbod opgesteld en deze is 29 juni 2009 ondertekend.