CDA

CDA-Commissie presenteert rapport Goed Wonen

Een partijbrede commissie onder leiding van Ferdinand Grapperhaus heeft vandaag het rapport Goed Wonen! Een CDA-visie voor een toekomstbestendige woningmarkt gepresenteerd.

Het rapport geeft een analyse van de woningmarkt in de volle breedte. Zij doet vanuit de christen-democratische uitgangspunten gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap voorstellen om de stagnatie op de woningmarkt te doorbreken. Het rapport bevat maatregelen voor de huurmarkt, de koopmarkt, ruimtelijke ordening en grondexploitatie, de rol van woningcorporaties en institutioneel beleggers, duurzaamheid en energiebesparing. Ook doet de commissie voorstellen om de woningbouw in de huidige economische crisis te stimuleren.

Fractievoorzitter Van Geel en partijvoorzitter Van Heeswijk namen het rapport in ontvangst. Zij reageerden positief op het rapport. Partijvoorzitter Van Heeswijk kondigde aan dat dit najaar in de partij debat zal plaatsvinden over het rapport.

Het rapport vloeit direct uit een op het congres van november 2007 aanvaarde resolutie. In deze resolutie wordt gevraagd om een debat over de woningmarkt in de volle breedte.

Klik hier voor rapport en samenvatting.

---