Gemeente Breda

Hoog ambitieniveau openbare ruimte Stationskwartier

De uitstraling van de buitenruimte van het Stationskwartier moet passen bij het feit dat Breda wordt aangesloten op het net van hogesnelheidstreinen.

Dat staat te lezen in de `concept-Buitenruimtevisie Stationskwartier en omgeving', die op 30 juni door het college van B&W is besproken en vrijgegeven voor consultatie tot 15 september.

De concept-Buitenruimtevisie beschrijft het ambitieniveau dat in het Stationskwartier en de aansluitende openbare ruimte wordt nagestreefd. Deze ambitie ligt hoog: de uitstraling van de buitenruimte moet straks passen bij het feit dat Breda een verbinding heeft met de HSL. De conceptvisie gaat over de buitenruimte van het Stationskwartier, zoals de Stationslaan, maar ook over enkele straten in Belcrum en de Spoorbuurt, die op de nieuwe wijk aansluiten.

Kwaliteitsniveau

Bij de behandeling van de financiën van het Stationskwartier op 3 juni j.l., heeft de gemeenteraad zich duidelijk uitgesproken voor handhaving van het kwaliteitsniveau. De raad ging toen tevens akkoord met de financiering van de geambieerde buitenruimte, waardoor de eerste fase in uitvoering genomen kan worden.

Consultatie

Bredanaars zijn straks de gebruikers van de openbare ruimte. Daarom wil de gemeente de inwoners van Breda graag als gebruikersexpert inzetten om vanuit die invalshoek hun mening te horen. Hiertoe is er een consultatieperiode belegd die duurt van 1 juli tot en met 15 september. Deze consultatieperiode duurt extra lang vanwege de vakantieperiode die er midden invalt. Het document ligt vanaf 30 juni ter inzage op het Stadskantoor en men kan schriftelijk reactie geven. Deze reacties worden gebundeld en men krijgt hierop een bericht wat er met de reactie wordt gedaan.

Inloopbijeenkomst Stationskwartier

Op vrijdag 3 juli is in FRONT (het theatercafé van Chassé Theater) volop informatie te krijgen over de plannen in het Stationskwartier. Hier ligt ook uitgebreide informatie over de concept "Buitenruimtevisie Stationskwartier en omgeving". Belangstellenden kunnen schetsen zien, concept ontwerpen en vragen stellen aan de landschapsarchitect en de projectleiders. Bezoekers kunnen tijdens de inloopbijeenkomst direct hun mening achterlaten. Dit kan uiteraard ook op een later moment, tot uiterlijk 15 september 2009.

Breda, 2 juli 2009