Productschap Diervoeder

02/07/2009

Granenprotocol tot 30 juni 2010 toe te passen

Bestemd voor: GMP+ -gecertificeerde diervoederbedrijven en certificatie-instellingen

Onlangs heeft het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector besloten dat bij de aankoop van niet-gecertificeerde leveranciers van granen, zaden en peulvruchten afkomstig uit een aantal landen (de zgn. B-landen), het zgn. Granenprotocol nog tot 30 juni 2010 toegepast kan worden. De oorspronkelijke toepassingstermijn is feitelijk hiermee 1 jaar verlengd. De periode tot 30 juni 2010 zal worden benut om de inkoopvoorwaarden van 4 schemas (GMP-Ovocom, QS, AIC en GMP+) voor de betreffende producten te harmoniseren.

In de GMP+-inkoopvoorwaarden zijn in het zgn. Granenprotocol voorwaarden vastgelegd voor de aankoop van onbewerkte granen, zaden en peulvruchten van niet-gecertificeerde bedrijven uit diverse landen (GMP+ Bijlage 10; Appendix 4).

In dit protocol is vastgelegd dat voor de aankoop van de genoemde producten uit een bepaalde groep landen (de zgn. B-landen) het protocol nog tot 1 juni 2009 gebruikt mag worden.

Deze datum is één jaar opgeschoven. Dit betekent dat dit protocol nog tot eind juni 2010 kan worden toegepast voor de aankoop van genoemde producten van niet-gecertificeerde bedrijven uit de betreffende landen.

De komende tijd zal worden benut om de inkoopvoorwaarden van GMP+ op dit punt te harmoniseren met die van het GMP-Ovocom-, QS- en AIC-schema. De beheerders van de laatstgenoemde schema's hebben in beginsel positief gereageerd op een oproep van het PDV om voor de aankoop van granen, zaden en peulvruchten te komen tot gelijkluidende voorwaarden, die zijn gebaseerd op het granenprotocol. Dit was een voorwaarde van het college om te besluiten de toepassingstermijn van het granenprotocol nog met een jaar te verlengen.

Zij achtte deze verlenging verantwoord omdat zo tijd gecreëerd wordt die benut kan worden de gewenste harmonisatie van de inkoopvoorwaarden te realiseren.

De gewijzigde bijlage wordt binnenkort gepubliceerd.

.