Gemeente Woerden

Uitbreiding non-alcoholgebieden

02 jul 2009
In 2005 wees het college een aantal gebieden aan waar geen alcohol mag worden gedronken en waar ook het in het bezit hebben van aangebroken flessen en dergelijke verboden is.
Begin februari maakte het college het voornemen bekend om extra non-alcoholgebieden aan te wijzen. Om hiermee overlast en gezondheidsrisico's door drankgebruik te beperken en de openbare orde te handhaven. Zo zijn bijvoorbeeld alle openbare schoolpleinen en speel- en ontmoetingsplekken aangewezen als non-alcoholgebied. Na een inspraakperiode is nu het besluit genomen om tot uitvoering over te gaan.

Op de gemeentelijke website zijn vanaf 3 juli a.s. alle non-alcoholgebieden te vinden. Daarnaast plaatst de gemeente voor de zomervakantie op een aantal plaatsen binnen de gemeente bordjes met het drinkverbod.

Meer informatie? Kijk op www.woerden.nl/woerdenveilig