Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam---

Ontwerp Brede School Jeruzalem

2 juli 2009
Vorige week vond de tweede informatieavond plaats over de bouw van een brede school in de wijk Jeruzalem in Oost-Watergraafsmeer. Buurtbewoners konden een aangepaste ontwerp bekijken en informatie krijgen over de planning en de inrichting van de openbare ruimte.

De school komt op de locatie waar tot begin 2009 het SNWA gebouw stond. Het gebouw is gesloopt om de bouw van de school mogelijk te maken. De bouw van de school is noodzakelijk omdat het aantal kinderen in het stadsdeel toeneemt en er een tekort aan klaslokalen is ontstaan. Daarnaast draagt de school bij aan een goede spreiding van basisscholen in Oost-Watergraafsmeer Verwacht wordt dat het schoolgebouw in 2010 gereed zal zijn. Basisschool Dalton de Meer verhuist dan naar het nieuwe gebouw. De school wordt dan een zogenaamde brede school en krijgt een belangrijke buurtfunctie. Meer informatie over de school is te vinden op:

www.oost-watergraafsmeer.nl/bredeschooljeruzalem