Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Klink ontvangt rapport Nederlands drugsbeleid

Klink ontvangt rapport Nederlands drugsbeleid

Nieuwsbericht, 2 juli 2009
Straatbeeld met op de voorgrond een lege drugsspuit.

Het Nederlandse drugsbeleid voldoet goed aan de doelstelling 'beperking van schade voor de gezondheid van gebruikers'. Op onderdelen is het beleid echter dringend toe aan wijziging.

Dit staat in het rapport `Geen deuren maar daden, nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid' dat vandaag is aangeboden aan minister Klink, minister Hirsch Ballin (Justitie) en minister Ter Horst (BZK). De commissie geeft in het rapport aan dat verbeteringen in het drugsbeleid dringend noodzakelijk zijn.

Actieprogramma

In een reactie zei minister Klink vandaag dat het kabinet besloten heeft in september een hoofdlijnenbrief met een nieuwe visie op het drugsbeleid aan de Tweede Kamer te sturen. Daarin wordt dan aangegeven welke kant het kabinet op wil en wat er met de adviezen wordt gedaan. Na het overleg met de Tweede Kamer wordt deze visie vervolgens uitgewerkt in een actieprogramma.

Conclusies

De commissie schrijft in haar rapport onder andere dat:
* het gebruik van drugs en alcohol door minderjarigen sterker dan nu moet worden tegengegaan;

* coffeeshops terug moeten naar waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren: verkooppunten voor de bediening van lokale gebruikers;
* de ontwikkeling op de illegale drugsmarkten vraagt om sterkere en meer consequente bestrijding;

* er meer alerte en integrale politieke sturing moet komen om het systematischer te handhaven;

* een 'drugsautoriteit' die de commissie voorstelt moet voorkomen dat er in de toekomst weer sprake is van een gebrekkig onderhoud van beleid.

Drie studies over drugs

Het rapport wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Gelijktijdig gaan er nog 3 andere studies over drugs naar de Kamer. Een korte samenvatting daarvan staat in het volledige persbericht .