Gemeente Valkenswaard

Wijkcoördinator niet in de Belleman tijdens vakantieperiode

Wijkcoördinator niet in de Belleman tijdens vakantieperiode

In de vakantieperiode is de wijkcoördinator van Dommelen, Gwen Rijkers, niet op locatie in Dommelen. Het wekelijkse spreekuur op maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in de Belleman vervalt. Vanaf maandag 21 september kunt u haar weer wel op maandag in De Belleman ontmoeten.

Alle inwoners van Dommelen, verenigingen en instanties kunnen bij de wijkcoördinator terecht met vragen en opmerkingen. Als extra service is Gwen Rijkers ook in Dommelen te bereiken op maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Via het telefoonnummer 040-2083630. De aanwezigheid van de de wijkcoördinator is erop gericht om de afstand tussen u en de gemeente te verkleinen en de mogelijkheid tot het leggen van contact te vergemakkelijken. Tijdens de vakantieperiode vervalt dus dit inloopspreekuur.

Leefomgevinggericht werken
Sinds enkele jaren hanteert de gemeente Valkenswaard het Leefomgeving gericht werken (LOGW). Dit betekent dat de gemeente meer wil handelen vanuit de behoefte van de burgers dan vanuit het aanbod van de gemeente. Samen met de inwoners willen werken aan een betere, meer leefbare woonomgeving. Bij de gemeente Valkenswaard zijn 3 wijkcoördinatoren werkzaam die de rol van voorpost vervullen in het LOGW en die fungeren als eerste aanspreekpunt voor groepen bewoners en instanties. De wijkcoördinatoren hebben ieder een eigen aandachtsgebied binnen de gemeente.