Gemeente Valkenswaard

Intentieovereenkomst met Platform Gehandicapten Valkenswaard

Intentieovereenkomst met Platform Gehandicapten Valkenswaard

Maandag 29 juni jl. is in het gemeentehuis van Valkenswaard een intentieovereenkomst getekend met de stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard. In deze overeenkomst staat dat de gemeente Valkenswaard bij de ontwikkeling en instandhouding van het openbare gebied - zoveel als mogelijk - zorg draagt voor een aangepaste woonomgeving ten behoeve van mensen met een handicap en ouderen. Het primaire doel is daarbij om inwoners zo lang en zo zelfstandig mogelijk op een plezierige en veilige wijze in een veelal vertrouwde woonomgeving te laten verblijven.

De looptijd van deze intentieovereenkomst bedraagt twee jaar. Na deze looptijd zal deze intentieovereen-komst gezamenlijk geëvalueerd worden. De conclusies daaruit kunnen leiden, wanneer partijen het daarover eens zijn, tot verlenging van de looptijd van deze intentieovereenkomst en/of wijziging daarvan.

Achtergrond
In 2008 werd door de stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard de nota "Aangepaste woningbouw in Valkenswaard" aangeboden. Als uitvloeisel van deze nota heeft het college van burgemeester en wethouders op 31 maart 2009 ingestemd met de intentieovereenkomst die afgelopen maandag werd getekend.

Intentieovereenkomst met Platform Gehandicapten Valkenswaard | Fotograaf: Heidi Wils

Op de foto ziet u wethouder van welzijn, H. Tindemans- Van Tent samen met de heer F. Janssens, voorzitter van de stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard tijdens de ondertekening van de intentieovereenkomst.
Foto: Heidi Wils