Gemeente Valkenswaard

uitvoering

Werk in uitvoering

Werk in Uitvoering

Dit is een nieuwe rubriek over specifieke werkzaamheden van het team Uitvoering van de gemeente Valkenswaard. Maandelijks zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. U moet hierbij denken aan informatie over een onderhoudsproject, bomensnoei, opruimwerkzaamheden na een evenement, onkruidbestrijding, en nog veel meer.

Deze week gaat de rubriek over: opruimwerkzaamheden in het weekend.

De uitstekende uitgaansmogelijkheden en het gezellige centrum in Valkenswaard hebben een grote populariteit. Bezoekers uit de hele regio komen naar Valkenswaard toe. Deze populariteit heeft echter ook een keerzijde; een toenemende vervuiling van het winkel- en Marktgebied. Om deze vervuiling aan te pakken is in januari van dit jaar een start gemaakt met het opruimen van afval in het weekend en het legen van de afvalbakken in en rond het centrum. Dit is een extra service van de gemeente Valkenswaard. Er is vanaf dat moment ook geëxperimenteerd met opruimwerkzaamheden en legen van prullenbakken op verschillende tijdstippen tijdens het weekend. Begin juni heeft dit geleid tot een structurele inzet van een medewerker straatreiniging op zowel zaterdag- als zondagochtend.

Er wordt al vroeg begonnen met het legen van afvalbakken en het verwijderen van het grove zwerfvuil. Binnenkort wordt deze serviceverlening ook uitgebreid naar andere winkelcentra in de gemeente en zal er ook in het weekend geveegd worden. Gezien de hoeveelheid afval dat er in het weekend wordt opgeruimd, is deze serviceverlening nu al waardevol te noemen. In de loop van dit jaar wordt een centrumconciërge benoemd die dagelijks een ronde maakt in het kernwinkelgebied om de vervuiling, zoals posters en graffiti, weg te halen.